Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 115
Strona głowna  /  Kącik Rodzica
Kącik Rodzica

 

 

                                                            UWAGA RODZICE!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 115 apeluje o nie przyprowadzanie  do przedszkola dzieci /zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 /  z jakimikolwiek objawami infekcji górnych dróg oddechowych tj. katar , kaszel, kichanie.

Informacja, że jest to alergia, powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku wystąpienia którychkolwiek objawów, nauczyciel ma obowiązek powiadomienia Rodziców   o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

                                                                                              Z poważaniem Krystyna Litwin

 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w oparciu o:

 

Podstawę programową wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r (Dz.U 2017r.,poz.356)

Program wiodący:

1.,,Program wychowania przedszkolnego”  W. Majewska, W. Żaba- Żabińska             R. Paździo  Mac Edukacja

Programy uzupełniające:

1.,,Czyste powietrze wokół nas” J. Szymborski, A. Dzielska, T. Szopińska

2.,,Jesteśmy dziećmi Bożymi" program do nauczania religi  A.Berski,B. Maślanka,D.Matuszczak

Programy uzupełniające autorskie własne:

1.,,Rozwijanie zasobu słownikowego dziecka w wieku przedszkolnym” E. Fałek

2.,,Edukacja emocjonalna w przedszkolu. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci  w wieku przedszkolnym drogą do przeciwdziałania zachowaniom agresywnym” B. Iwicka

3. „Program stymulacji rozwoju dziecka 6 letniego” . B. Zaborowska

4. „Zabawy plastyczne w Wesołej Krainie Twórczości. Program stymulacji twórczości 

    plastycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym”. B. Iwicka 

5. „Muzykalny Przedszkolak” R. Pietkiewicz.

6. „Polskie tańce narodowe w przedszkolu” M. Pomykała  

7. „Bezpieczny Przedszkolak” M. Wysmułek, A. Baran     

8.,,Sowa mądra głowa" E.Czyszek, A.Jaworska       

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

WAŻNE !  

Informujemy rodziców, że z dniem 01.01.2016 opłaty za Przedszkole należy uiszczać  na nowy nr konta: 

 

39102028920000540205904141                              

 

nazwa odbiorcy: 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 115

Opłaty należy dokonać do 14 dnia miesiąca

 

Informacja o stanie powietrza w Krakowie

 

http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek  

e- mail:  inspektor2@mjo.krakow.pl


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-26